Нямате продукти в кошницата.

Междинна сума: 0,00 лв.

Генетичен тест

Генетичен тест“GENETIC TEST”
Бързо, лесно и достъпно!

 

В основата на “GENETIC test” лежи науката дерматоглифика – раздел от генетиката и антропологията, която на базата пръстови отпечатъци на човек определя неговите лични качества, състоянието на здравето му, характера, професионална ориантация и други типични за него неща.

Пръстовите отпечатъци на човека се формират във вътреутробното състояние на 13 седмица от бременността и остават непроменени през целия му живот. Кожните отпечатъци се формират едновременно с нервната система от едни и същи зародишни слоеве, което говори за цялостността на организма. Пръстовите отпечатъци са генетични маркери и са неразривно свързани с физическите, конституционалните и психологическите признаци на човека.

Пръстовите отпечатъци на човека остават непроменени през целия му живот, затова биометричното тестване може да се прави на всяка възраст.

Какво представлява “GENETIC test” ?

Пръстовите отпечатъци се сканират от биометричен скенер,
софтуерно-хардуерен комплекс обработва данните
за по-малко от 10 минути.
Биометричният резултат ще Ви разкаже:
• какъв тип образование е най-подходящ за Вас;
• в каква сфера на професионална дейност ще
постигнете успех;
• как да изберете модел за самореализация;
• какъв вид спорт е най-подходящ именно за Вас;
• какъв тип поведенческа адаптация имате;
• какъв е потенциалът на Вашата нервна система;
• имате ли предразположение към затлъстяване;
• какъв тип възприятие за новости е свойствен за Вас;
• какви са рисковите фактори и степента на влияние на негативните фактори на околната среда.

Получавате тази информация в 17 страници отчет, който ще Ви помогне да разкриете своя вроден потенциал.